Хайх:
Мэдээ мэдээлэл > Дотоод мэдээ
МЭДЭГДЭЛ
Тагнуулын ерөнхий газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газар нь 2018 оны 04 дүгээр сарыг хүртэл "Кибер аюулгүй байдлын газар" нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Гэвч тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 11.1.6-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан байгууллагын нэрийг "Мэдээллийн аюулгүй байдлын газар" буюу англиар "Information Security Department" болгон өөрчилж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна. Уг мэдэгдлийг манай албан ёсны цахим хуудас https://www.f...
2019-04-04 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 4 дүгээр сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2016 оны 4-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2016-05-03 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 3 дугаар сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2016 оны 3-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2016-05-03 дэлгэрэнгүй »
Тоон гарын үсэг ба түүний баталгаажуулах хэлбэрүүд
1. Оршил Энэхүү нийтлэлээр тоон гарын үсэг гэж юу болох, энэ нь яагаад цахим ертөнцөд чухал ач холбогдолтой талаар болон ажиллагааных нь тухай өгүүлнэ. Тэрчлэн тоон гарын үсгийн хэрэглээтэй уялдан үүсдэг зарим асуудалтай танилцаж, түүний шийдэл болох тоон гарын үсэг эзэмшигчийг таних, баталгаажуулах 2 хэлбэр (X.509, OpenPGP)-ийг тайлбарлана. 1.1. Тоон гарын үсэг гэж юу вэ? Цахим баримтад зурагдсан гарын үсэг буюу тоон гарын үсэг нь...
2016-03-16 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 2 дугаар сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2016 оны 2-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2016-03-04 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 1 дүгээр сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2016 оны 1-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2016-03-04 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 11 дүгээр сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2015 оны 11-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2015-12-16 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 10 дугаар сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2015 оны 10-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2015-12-16 дэлгэрэнгүй »
2015 оны 3-р улирлын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихэсэж байна.
2015 он гарснаас хойш 3-р улирлын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихэсэж байна. Тухайн хугацаанд бүртгэгдсэн халдлагын төрлүүдээс дурдвал: SERVER-WEBAPP xmlrpc.php post attempt –Полш, АНУ, Украйн, Франц, Болгар PSUNG_UDP_PORTCSAN (122:17 ) -Монгол SERVER-APACHE Apache mod_rpaf x-forwarded-for header denial of service attempt –Монгол  Эдгээр халдлагын төрлүүдээс SERVER...
2015-12-14 дэлгэрэнгүй »
Мэдээллийн аюулгүй байдлын өдөрлөг боллоо
Мэдээллийн аюулгүй байдлын “MNSEC 2015” өдөрлөг 2015 оны 9 дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд амжилттай болж өндөрлөлөө.  Өдөрлөгийн үеэр гадаад, дотоодын аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж буй мэргэжилтнүүд цахим орчинд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар сургалт явуулав. Өдөрлөгөөр тавигдсан илтгэлээс галт хана, аудит, криптограф, хортой кодын шинжилгээ, Unix системийн аюулгүй байдал зэрэг сэдвээр тавьсан илтгэгч нар онол бус практик дэ...
2015-10-05 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 5 дугаар сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2015 оны 5-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2015-06-10 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт 2015 оны 4 дүгээр сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын 2015 оны 4-р сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2015-05-08 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт 2015 оны 2, 3 дугаар сар
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын сүүлийн 2 сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 6 улс орныг харуулав.  ...
2015-04-04 дэлгэрэнгүй »
2015 оны эхний 3 сарын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихсэж байна
2015 он гарснаас хойш эхний 3 сарын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихэсэж байна. Тухайн хугацаанд хийгдсэн халдлагын хамгийн их бүртгэгдсэн төрлүүдээс дурдвал: 1. Server –apache apache mod_rpaf x-forwarded-for header denial of service attempt 2. Indicator-shelcode base64 x 86 noop 3. Server-webapp wordpress brute-force login attempt Эдгээр халдаж байгаа ...
2015-03-23 дэлгэрэнгүй »
Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт
Монгол улсад интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжийн  0.02% интернетийн урсгал дээр бодит, тухайн цаг мөчид (Real time) интернетээр хийгдэж буй хандалтын нэг сарын үзүүлэлтийг харуулав.    Доорх хүснэгтэнд хамгийн их халдлагын шинж бүхий хандалттай 5 улс орныг харуулав.  ...
2015-03-09 дэлгэрэнгүй »
“Кибер сургуулилт-2014”-ийг зохион байгууллаа
Өнөөдөр КАБГ-аас Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл,  Үндэсний дата төв, Мэдээллийн технологийн үндэсний парктай хамтран төрийн байгууллагуудын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийнхүрээнд кибер аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр мэдээлэл өгөх үндсэн зорилготой “Кибер сургуулилт-2014”-ийг зохион байгууллаа.  Тус сургуулилтад 62 төрийн байгууллагын нийт 75 мэргэжилтэн оролцсон бөгөөд мэргэжилтнүүдэд сүлж...
2014-12-10 дэлгэрэнгүй »
Тоон гарын үсэг ба түүний баталгаажуулах хэлбэрүүд 3-р хэсэг
1.    Гарын үсэг зурсан этгээдийг таньж баталгаажуулах нь 1.1. Нийтийн буюу нийтэд нээлттэй түлхүүрийг хаанаас авах вэ? Өмнөх жишээгээ дахин авъя. Чингис хааны нууц түлхүүрээр нууцлагдсан захидлыг тайлж уншсан нээлттэй түлхүүрийг гүрхаан Жамуха хаанаас авсан байж болох вэ? Жамухын хувьд, нээлттэй түлхүүрийг олж авах хэд хэдэн арга бий. ·      Чингис хаан түүнд өөрөө зөөврийн дискээр эсвэл имэйлийн хавсралтаар өгсөн бай...
2014-10-22 дэлгэрэнгүй »
Тоон гарын үсэг ба түүний баталгаажуулах хэлбэрүүд 2-р хэсэг
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ БА ТҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХЭЛБЭРҮҮД 1.   Тоон гарын үсгийг зурах, шалгах нь Тоон гарын үсгийн ажиллагаа нь хайш (hash) функц болон тэгш бус хэмт криптограф (private/public key) дээр тулгуурладаг. 1.1. Хайш функц гэж юу вэ? Энэхүү функцын ажиллагаа нь цахим баримтыг өөрийн аргаар уншиж шинжлээд түүнээс бичил мэдээлэл үүсгэнэ. Хялбаршуулан адилтгаж ойлговол, энэхүү функцын үйлдэл нь ямар нэгэн юмнаас сорьц, дээж авч орц, найрлагыг нь...
2014-10-15 дэлгэрэнгүй »
Тоон гарын үсэг ба түүний баталгаажуулах хэлбэрүүд 1-р хэсэг
Цахим гарын үсгийн талаар танин мэдэхүйн ач холбогдолтой нийтлэлийн эхний хэсгийг хүргэж байна. Энэхүү цуврал нийтлэлээр тоон гарын үсэг гэж юу болох, энэ нь яагаад цахим ертөнцөд чухал ач холбогдолтой талаар болон ажиллагааных нь тухай өгүүлнэ. Тэрчлэн тоон гарын үсгийн хэрэглээтэй уялдан үүсдэг зарим асуудалтай танилцаж, түүний шийдэл болох тоон гарын үсэг эзэмшигчийг таних, баталгаажуулах 2 хэлбэр (X.509, OpenPGP)-ийг тайлбарлана. Мөн цахим ертөнцийн аюулгүй, н...
2014-09-25 дэлгэрэнгүй »
Мэдээллийн аюулгүй байдал 2014
Кибер аюулгүй байдлын газраас Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв (MNCERT/CC)-тэй хамтран MNSEC2014 уулзалт семинарыг 2014 оны 9-р сарын 5-6-ны өдрүүдэд Мэдээллийн технологийн үндэсний парк дээр зохион байгуулах гэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mncert.org/conference ...
2014-09-03 дэлгэрэнгүй »
Шинэ мэдээ
МЭДЭГДЭЛ МЭДЭГДЭЛ
“Bad rabbit” гэх рансомвэйр (ransomware) төрлийн хортой кодноос хамгаалах арга “Bad rabbit” гэх рансомвэйр (ransomware) төрлийн хортой кодноос хамгаалах арга
“WANNACRYPT0R” ХОРТОЙ КОДЫН ХАЛДВАРААС  УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ “WANNACRYPT0R” ХОРТОЙ КОДЫН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 4 дүгээр сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 4 дүгээр сар
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 3 дугаар сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 3 дугаар сар
Тоон гарын үсэг ба түүний баталгаажуулах хэлбэрүүд Тоон гарын үсэг ба түүний баталгаажуулах хэлбэрүүд
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 2 дугаар сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 2 дугаар сар
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 1 дүгээр сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2016 оны 1 дүгээр сар
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжүүдийн Ransomware* нь 2016 оны хамгийн том хакерийн аюул заналхийлэл байх болно. Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжүүдийн Ransomware* нь 2016 оны хамгийн том хакерийн аюул заналхийлэл байх болно.
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 11 дүгээр сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 11 дүгээр сар
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 10 дугаар сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 10 дугаар сар
2015 оны 3-р улирлын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихэсэж байна. 2015 оны 3-р улирлын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихэсэж байна.
Хятадад  кибер гэмт хэрэгт холбогдсон 900 орчим хүнийг нэгэн зэрэг баривчилжээ. Хятадад кибер гэмт хэрэгт холбогдсон 900 орчим хүнийг нэгэн зэрэг баривчилжээ.
CVE-2015-7645 дугаарт эмзэг байдал буюу “Flash zer0-day” CVE-2015-7645 дугаарт эмзэг байдал буюу “Flash zer0-day”
Apple компани олон тооны бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдлын хамгийн сүүлийн шинэчлэлтүүдийг гаргасан талаар мэдээллээ Apple компани олон тооны бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдлын хамгийн сүүлийн шинэчлэлтүүдийг гаргасан талаар мэдээллээ
Олон нийтийн сүлжээний цахим хуудасны эзэмшигчийн мэдээллийг баталгаажуулах зөвлөмж Олон нийтийн сүлжээний цахим хуудасны эзэмшигчийн мэдээллийг баталгаажуулах зөвлөмж
Мэдээллийн аюулгүй байдлын өдөрлөг боллоо Мэдээллийн аюулгүй байдлын өдөрлөг боллоо
Нэрээ нууцалсан үл мэдэгдэх хакерууд Исламын улс бүлэглэлийн зуу гаруй сайт, олон мянган аккаунтыг хаасан байна Нэрээ нууцалсан үл мэдэгдэх хакерууд Исламын улс бүлэглэлийн зуу гаруй сайт, олон мянган аккаунтыг хаасан байна
Таны амьдрал цахим орчноос хэрхэн хамааралтай вэ - Зөвлөмж №6 Таны амьдрал цахим орчноос хэрхэн хамааралтай вэ - Зөвлөмж №6
Цахим шуудагийн аюулгүй байдал- Зөвлөмж №5 Цахим шуудагийн аюулгүй байдал- Зөвлөмж №5
 “Brobot” “DDos” халдлага хийх хэрэгсэл “Brobot” “DDos” халдлага хийх хэрэгсэл
“Dridex” компьютерийн өт “Dridex” компьютерийн өт
Хакерууд цахим шууданд дайралт хийхийн тулд утасны дугаар байхад хангалттай. Хакерууд цахим шууданд дайралт хийхийн тулд утасны дугаар байхад хангалттай.
Apple корпарацийн Apple Pay төлбөрийн систем халдлагад өртжээ Apple корпарацийн Apple Pay төлбөрийн систем халдлагад өртжээ
Facebook –ийн шинэ хэрэглээний програм хиймэл оюун ухаан ашиглажээ Facebook –ийн шинэ хэрэглээний програм хиймэл оюун ухаан ашиглажээ
Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 5 дугаар сар Манай улсын интернетйн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй халдлагын шинж бүхий хандалт 2015 оны 5 дугаар сар
Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт 2015 оны 4 дүгээр сар Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт 2015 оны 4 дүгээр сар
Цахим шуудангийн аюулгүй байдал алтан стандартад очиж байна. Гэхдээ Google болон Yahoo-аар биш юм. Цахим шуудангийн аюулгүй байдал алтан стандартад очиж байна. Гэхдээ Google болон Yahoo-аар биш юм.
Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт 2015 оны 2, 3 дугаар сар Манай улсын интернетийн 0.02% урсгал дээр хийгдэж буй хандалт 2015 оны 2, 3 дугаар сар
2015 оны эхний 3 сарын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихсэж байна 2015 оны эхний 3 сарын байдлаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас болон цахим шуудан руу халдлага хийх нь ихсэж байна
» Зарлал